METHODE PHYSIODERMIE VIET NAM

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tham vọng của chúng tôi là trở thành một doanh nghiệp gương mẫu để giúp biến thế giới trở nên tươi đẹp hơn. Chúng tôi đề cao tính trung thực và minh bạch. Chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ bền vững, trường tồn với khách hàng của chúng tôi trên cơ sở tin cậy nhau và vì lợi ích của hai bên; trong đó, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách. Tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách là điều cốt lõi đối với chúng tôi. Đây là lý do tại sao chúng tôi xây dựng “Cam kết của Chúng tôi về Bảo mật” và Chính sách Bảo mật của chúng tôi như được trình bày đầy đủ dưới đây.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẢO MẬT

 1. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách cũng như các lựa chọn của Quý khách.

 2. Chúng tôi bảo đảm rằng sự bảo mật và an toàn luôn đi đôi trong mọi công việc chúng tôi thực hiện.

 3. Chúng tôi không gửi cho Quý khách các thư từ tiếp thị, trừ trường hợp Quý khách yêu cầu chúng tôi gửi các thông tin đó. Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể thay đổi ý định của mình về việc này.

 4. Chúng tôi không bao giờ chào mời hoặc bán các thông tin của Quý khách.

 5. Chúng tôi cam kết giữ an toàn và bảo mật cho các thông tin của Quý khách, bao gồm cả cam kết chỉ giao dịch với các đối tác đáng tin cậy.

 6. Chúng tôi cam kết sẽ công khai và minh bạch về cách thức sử dụng các thông tin của Quý khách.

 7. Chúng tôi không sử dụng các thông tin của Quý khách theo các phương thức chưa thông báo cho Quý khách.

 8. Chúng tôi tôn trọng các quyền của Quý khách và luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Quý khách trong phạm vi nhiều nhất có thể, phù hợp với các trách nhiệm của chúng tôi về pháp lý và nghiệp vụ hoạt động

Để thông tin cụ thể hơn về quy trình bảo mật của chúng tôi, dưới đây chúng tôi quy định loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể nhận được từ Quý khách một cách trực tiếp hay qua tương tác của Quý khách với chúng tôi, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó, chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai, chúng tôi bảo vệ, giữ an toàn cho thông tin đó như thế nào, cũng như các quyền của Quý khách về thông tin cá nhân của Quý khách. Tuy nhiên không phải tất cả mọi tình huống đều được áp dụng cho Quý khách. Chính sách Bảo mật này trình bày tổng quát cho Quý khách tất cả mọi tình huống mà hai bên chúng ta có thể cùng tương tác với nhau.

Khi tương tác với chúng tôi càng nhiều, Quý khách càng cho chúng tôi hiểu thêm về Quý khách và chúng tôi càng có thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ thiết kế riêng cho Quý khách.

Khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi hoặc khi chúng tôi nhận được các thông tin cá nhân về Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó phù hợp với Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ thông tin này. Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây!

CHÚNG TÔI LÀ AI?

GODO Corp sẽ chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà Quý khách chia sẻ với chúng tôi. Khi chúng tôi đề cập đến “Methode Physiodermie Việt Nam”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, nghĩa là chúng tôi đang nói tới GODO Corp. Chúng tôi là “bên kiểm soát dữ liệu” vì mục đích của các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

GODO Corp

Địa chỉ: Lầu 2, Cantavil Hoàn Cầu, 600A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://physiodermie.vn/

THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ THÔNG TIN NÀO?

“Thông tin cá nhân” nghĩa là các thông tin hoặc mẩu thông tin có thể nhận diện Quý khách một cách trực tiếp (như tên của Quý khách) hoặc một cách gián tiếp (thông qua các dữ liệu được số hiệu hóa như số ID). Điều này có nghĩa là các thông tin cá nhân, kể cả các thông tin như địa chỉ email/địa chỉ nhà/số điện thoại di động, ngày sinh, tên người dùng (username), hình đại diện (profile picture), sở thích và thói quen mua sắm cá nhân, nội dung do người sử dụng tạo ra (User Generated Content), thông tin tài chính và thông tin ngoại hình. Thông tin cá nhân cũng có thể gồm có các thông tin nhận dạng bằng số như địa chỉ IP của máy tính Quý khách hoặc địa chỉ MAC của điện thoại di động của Quý khách cũng như các cookie.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO TỪ QUÝ KHÁCH VÀ CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐÓ?

Chúng tôi tin rằng Quý khách, người tiêu dùng, luôn là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi thực hiện. Chúng tôi rất vui mừng khi được nghe ý kiến từ Quý khách, khi được hiểu thêm về Quý khách cũng như khi tạo ra và cung cấp các sản phẩm mà Quý khách yêu thích. Chúng tôi biết rằng nhiều Quý khách cũng muốn trao đổi nói chuyện với chúng tôi. Vì vậy, có nhiều cách để Quý khách có thể chia sẻ thông tin cá nhân của mình với chúng tôi và chúng tôi có thể thu thập các thông tin này.

Cách thức chúng tôi thu thập hoặc nhận thông tin của Quý khách?

Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận được các thông tin từ Quý khách trên trang web của chúng tôi, các đơn yêu cầu, các ứng dụng, thiết bị, các trang sản phẩm Physiodermie hoặc các trang nhãn hàng của Physiodermie trên mạng xã hội hoặc các phương tiện khác. Đôi khi Quý khách cung cấp thông tin cho chúng tôi một cách trực tiếp (như khi Quý khách tạo tài khoản, khi Quý khách liên hệ với chúng tôi, khi Quý khách mua sắm trên trang web/ứng dụng của chúng tôi hoặc tại các cửa hàng/spa của chúng tôi), đôi khi chúng tôi tự thu thập thông tin (như sử dụng các cookie để hiểu rõ hơn Quý khách sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi như thế nào) hoặc đôi khi chúng tôi nhận được thông tin của Quý khách từ các bên thứ ba, kể cả các công ty khác thuộc Methode Physiodermie.

Khi thực hiện thu thập thông tin, chúng tôi sẽ quy định dấu sao là các trường bắt buộc phải điền thông tin nếu thông tin đó là cần thiết để chúng tôi:

 • Thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi với Quý khách (như giao các sản phẩm mà Quý khách đã mua trên trang web/ứng dụng của chúng tôi);

 • Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu (như gửi thư tin tức (newsletter) cho Quý khách); hoặc

 • Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật (như lập hóa đơn).

Nếu Quý khách không cung cấp các thông tin được đánh dấu sao, thì có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

Trong bảng dưới đây, chúng tôi nói chi tiết hơn để giải thích:

 1. Quý khách có thể cung cấp thông tin hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin của Quý khách trong loại tương tác nào? Cột này giải thích hoạt động nào Quý khách đang thực hiện hoặc hoàn cảnh hiện tại nào của Quý khách khi chúng tôi sử dụng hoặc thu thập thông tin của Quý khách. Ví dụ như Quý khách đang thực hiện một giao dịch mua hàng, đang đăng ký nhận thư tin tức (newsletter), hoặc đang tìm kiếm một trang web/ứng dụng.

 2. Loại thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể trực tiếp nhận từ Quý khách hoặc phát sinh khi Quý khách tương tác với chúng tôi? Cột này giải thích các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về Quý khách tùy hoàn cảnh thực tế.

 3. Cách thức và tại sao chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý khách? Cột này giải thích chúng tôi có thể làm gì với các thông tin của Quý khách và mục đích chúng tôi thu thập thông tin.

 4. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì? Cột này giải thích lý do chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý khách.

  Dựa vào mục đích sử dụng thông tin, các cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của Quý khách có thể gồm:

  • Sự đồng ý của Quý khách;

  • Quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, có thể là để:

   • Cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi: Một cách cụ thể hơn là các quyền lợi kinh doanh của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và kỳ vọng của Quý khách, qua đó nâng cao, cải tiến các dịch vụ, trang web/ứng dụng/thiết bị, sản phẩm và nhãn hàng của chúng tôi vì lợi ích của người tiêu dùng.

   • Phòng ngừa gian lận: Bảo đảm việc thanh toán được hoàn tất và không có gian lận, không bị lạm dụng.

   • Bảo đảm an toàn cho các công cụ của chúng tôi: Giữ an toàn và bảo mật cho các công cụ mà Quý khách sử dụng (trang web/ứng dụng/thiết bị của chúng tôi) cũng như bảo đảm các công cụ đó hoạt động đúng chức năng và không ngừng được cải tiến.

  • Thực hiện hợp đồng: Một cách cụ thể hơn là thực hiện các dịch vụ mà Quý khách yêu cầu chúng tôi thực hiện;

  • Các cơ sở pháp lý trong trường hợp việc xử lý thông tin được yêu cầu thực hiện theo pháp luật.

Tự động quyết định

Nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho các giao dịch thực hiện trên trang web/các ứng dụng/thiết bị của chúng tôi không bị gian lận, lạm dụng, chúng tôi sử dụng (các) giải pháp của đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Ví dụ như phương pháp phát hiện gian lận được dựa trên các phép so sánh đơn giản, liên kết dữ liệu, gom cụm dữ liệu, dự đoán và dò tìm dữ liệu ngoại lai bằng cách sử dụng các tác nhân thông minh, công nghệ tích hợp dữ liệu và các công nghệ khai phá dữ liệu khác.

Quy trình phát hiện gian lận có thể được thực hiện hoàn toàn tự động hoặc có thể có sự can thiệp của con người trong trường hợp một người đưa ra quyết định cuối cùng. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và biện pháp bảo vệ hợp lý để hạn chế mọi tiếp cận đến thông tin của Quý khách.

Với bước tự động phát hiện gian lận, Quý khách có thể (i) cảm thấy việc xử lý đơn hàng/yêu cầu của Quý khách bị chậm trong lúc chúng tôi đang rà soát giao dịch của Quý khách; và (ii) bị hạn chế hoặc không được tham gia một dịch vụ nếu rủi ro gian lận được xác định. Quý khách có quyền tiếp cận những thông tin nào mà dựa vào đó chúng tôi đưa ra quyết định của mình. Vui lòng xem phần “Các quyền và lựa chọn của Quý khách” dưới đây.

Công nghệ profilling

Khi chúng tôi gửi hoặc hiển thị các thư từ và/hoặc nội dung được thiết kế riêng, chúng tôi có thể sử dụng một số công nghệ thích hợp như công nghệ “profiling” (tức là phương thức xử lý tự động các thông tin cá nhân, gồm việc sử dụng các thông tin đó để xác định một số đặc điểm riêng của một người, cụ thể là để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh về sở thích riêng, mối quan tâm, điều kiện kinh tế, hành vi, vị trí, sức khỏe, độ tin cậy hoặc động thái của người đó). Việc này có nghĩa là chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về Quý khách trong một số tình huống khác nhau được nêu trong bảng trên. Chúng tôi tập trung vào thông tin này, phân tích thông tin này để xác định và dự đoán các sở thích riêng của Quý khách và/hoặc những gì Quý khách quan tâm. Căn cứ vào phân tích của chúng tôi, chúng tôi gửi hoặc hiển thị các thư từ và/hoặc nội dung được thiết kế riêng phù hợp với sự quan tâm/nhu cầu của Quý khách.

Quý khách có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của Quý khách để “profiling” trong một số trường hợp. Vui lòng xem phần “Các quyền và lựa chọn của Quý khách” dưới đây.

Đối tượng nào có thể tiếp cận thông tin cá nhân của Quý khách?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách trong nội bộ để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để phòng ngừa gian lận và/hoặc để bảo đảm an toàn cho các công cụ của chúng tôi, cải tiến các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, hoặc sau khi được sự đồng ý của Quý khách:

Tùy vào mục đích thu thập thông tin và chỉ trên cơ sở cần phải biết, một số thông tin cá nhân của Quý khách có thể được các công ty thuộc Methode Physiodermie trên toàn thế giới tiếp cận, nếu có thể dưới dạng số hiệu hóa (không cho phép nhận diện trực tiếp), và khi cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ Quý khách đã yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách dưới dạng số hiệu hóa (không cho phép nhận diện trực tiếp) với đội ngũ các nhà khoa học thuộc Bộ phận Nghiên cứu và Đổi mới của Physiodermie, kể cả các nhà khoa học ở bên ngoài quốc gia của Quý khách, nhằm phục vụ công việc nghiên cứu và đổi mới.

Khi được cho phép, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của Quý khách, kể cả các thông tin được thu thập qua các Cookie, với các bộ phận nhãn hàng của chúng tôi để hài hòa và cập nhật các thông tin Quý khách đã chia sẻ với chúng tôi, để thực hiện công việc thống kê dựa trên các đặc điểm của Quý khách và thiết kế thư từ trao đổi của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của Quý khách cũng có thể được các đơn vị cung cấp dịch vụ bên thứ ba có uy tín xử lý thay mặt chúng tôi:

Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba có uy tín thay mặt chúng tôi thực hiện rất nhiều công việc trong hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi chỉ cung cấp cho họ những thông tin nào họ cần để thực hiện dịch vụ, và chúng tôi cũng yêu cầu họ không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách vào bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực tối đa bảo đảm rằng tất cả bên thứ ba mà chúng tôi cộng tác làm việc đều sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách. Ví dụ, chúng tôi có thể yêu cầu các đơn vị dưới đây thực hiện các dịch vụ trong đó đòi hỏi phải xử lý thông tin cá nhân của Quý khách:

 • Các bên thứ ba trợ giúp và hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và dịch vụ thương mại điện tử như công cụ lắng nghe khách hàng (social listening), định vị cửa hàng, chương trình khách hàng thân thiết, quản lý nhận dạng, đánh giá và nhận xét, CRM, công cụ phân tích web và công cụ tìm kiếm, công cụ chọn lọc/biên tập nội dung do người sử dụng tạo ra;

 • Các công ty quảng cáo, công ty marketing, công ty kỹ thuật số và các đơn vị truyền thông xã hội để hỗ trợ chúng tôi truyền tải các quảng cáo, thông điệp tiếp thị và các chiến dịch, để phân tích hiệu quả quảng cáo/tiếp thị, và quản lý thông tin liên lạc, thắc mắc của Quý khách;

 • Các bên thứ ba cần thiết để giao sản phẩm đến Quý khách, như dịch vụ bưu điện/giao nhận hàng;

 • Các bên thứ ba trợ giúp và hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ IT, như các đơn vị cung cấp nền platform, dịch vụ hosting, bảo trì và hỗ trợ cho các cơ sở dữ liệu của chúng tôi cũng như cho các phần mềm, ứng dụng của chúng tôi mà có thông tin/dữ liệu về Quý khách (các dịch vụ này đôi lúc ngầm cho phép truy cập vào thông tin của Quý khách để thực hiện các nhiệm vụ quy định);

 • Các tổ chức dịch vụ thanh toán, tổ chức đánh giá tín nhiệm nhằm mục đích tính điểm tín nhiệm của Quý khách và xác minh thông tin về Quý khách trong trường hợp đây là một điều kiện để ký kết hợp đồng với Quý khách;

 • Các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cho mục đích chăm sóc khách hàng và thẩm mỹ học.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba:

 • Nếu chúng tôi bán bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên có tiềm năng mua lại hoạt động kinh doanh hoặc tài sản đó. Nếu Physiodermie hoặc một phần tài sản của Physiodermie được một bên thứ ba mua lại thì các thông tin cá nhân mà Physiodermie đang nắm giữ về khách hàng của Physiodermie liên quan đến phần tài sản đó là một trong các tài sản được chuyển nhượng. Khi đó, nếu phù hợp, bên mua với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu mới sẽ xử lý các thông tin của Quý khách và chính sách bảo mật của bên mua sẽ điều chỉnh việc xử lý thông tin cá nhân của Quý khách.

 • Nếu chúng tôi buộc phải tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản về sử dụng/bán hàng của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện khác mà Quý khách đã đồng ý; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Physiodermie, khách hàng hay nhân viên của chúng tôi.

 • Nếu chúng tôi đã có sự đồng ý của Quý khách.
 • Hoặc nếu chúng tôi được pháp luật cho phép.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho các đối tác của chúng tôi:

 • Nếu dịch vụ mà Quý khách đăng ký sử dụng doPhysiodermie và một đối tác cùng xây dựng chung (ví dụ như một ứng dụng hợp tác thương hiệu). Trong trường hợp này, Physiodermie và đối tác đó mỗi bên sẽ xử lý thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích riêng của mình và do đó thông tin của Quý khách sẽ được xử lý:

  • bởi Physiodermie phù hợp với Chính sách Bảo mật này;
  • bởi đối tác đó với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu theo các điều khoản và điều kiện riêng của đối tác đó cũng như theo chính sách bảo mật riêng của đối tác đó.
 • Nếu Quý khách đã đồng ý nhận thư tiếp thị và thư thương mại từ một đối tác của Physiodermie thông qua lựa chọn tham gia/đăng ký nhận thư tiếp thị (opt-in) (ví dụ như thông qua một ứng dụng mang nhãn của Physiodermie và được cung cấp cho các đối tác của Physiodermie). Trong trường hợp này, thông tin của Quý khách sẽ được xử lý bởi đối tác đó với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu theo các điều khoản và điều kiện riêng của đối tác đó cũng như theo chính sách bảo mật riêng của đối tác đó

 • Chúng tôi có thể đăng các nội dung trích từ các mạng xã hội trên cơ sở được chúng tôi hỗ trợ. Trường hợp Quý khách tham khảo các nội dung trích từ các mạng xã hội được đăng trên trang web/các ứng dụng của chúng tôi, một Cookie từ mạng xã hội đó có thể được cài đặt trong thiết bị của Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Sử dụng Cookie của mạng xã hội đó.

Chúng tôi không chào mời hoặc bán các thông tin cá nhân của Quý khách.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách ở đâu?

Các thông tin chúng tôi thu nhập từ Quý khách có thể được chuyển về, được truy cập từ và lưu trữ tại một địa điểm ở Việt Nam. Thông tin cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên ở ngoài Việt Nam đang làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Physiodermie chỉ chuyển thông tin cá nhân ra khỏi Việt Nam theo cách thức an toàn và hợp pháp. Do một số quốc gia có thể không có các luật điều chỉnh việc sử dụng và chuyển thông tin cá nhân nên chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm các bên thứ ba tuân thủ các cam kết quy định trong chính sách này. Các bước này có thể gồm việc rà soát các tiêu chuẩn bảo mật và an toàn của bên thứ ba và/hoặc việc ký kết các hợp đồng thích hợp.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo phần “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian chúng tôi cần đến thông tin đó để phục vụ mục đích giữ thông tin, để đáp ứng các nhu cầu của Quý khách, hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Để xác định thời gian giữ thông tin của Quý khách, chúng tôi sử dụng các tiêu chí sau:

 • Trường hợp Quý khách mua sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian hai bên còn duy trì quan hệ giao dịch hợp đồng;
 • Trường hợp Quý khách tham gia một chương trình khuyến mại, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại đó;
 • Trường hợp Quý khách liên hệ với chúng tôi vì mục đích tìm hiểu, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách trong thời gian cần thiết để xử lý yêu cầu tìm hiểu của Quý khách;
 • Trường hợp Quý khách tạo tài khoản, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi Quý khách yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản đó hoặc sau một thời gian tài khoản không hoạt động (không có tương tác nào với các nhãn hàng) như được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Trường hợp Quý khách đã đồng ý với phương thức tiếp thị trực tiếp, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi Quý khách thực hiện xóa đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa đăng ký của Quý khách hoặc sau một thời gian tài khoản không hoạt động (không có tương tác nào với các nhãn hàng) như được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Trường hợp các cookie được cài trong máy tính của Quý khách, chúng tôi sẽ giữ các cookie này trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích tương ứng của các cookie này (như trong thời gian của một phiên áp dụng cho các cookie giỏ mua hàng hoặc một phiên áp dụng các cookie ID) và trong một thời gian được xác định theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin cá nhân của Quý khách để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc các nghĩa vụ theo pháp luật của chúng tôi, cũng như để cho phép chúng tôi quản lý các quyền của mình (như để đưa ra các yêu cầu thanh toán trước tòa) hoặc vì các mục đích thống kê hay theo truyền thống.

Khi không còn cần sử dụng các thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi các hệ thống và hồ sơ lưu trữ của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ cho ẩn thông tin để Quý khách không còn được nhận diện thông qua thông tin đó.

Thông tin cá nhân của Quý khách có an toàn không?

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách và thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo đảm thông tin cá nhân của Quý khách được an toàn. Bằng hợp đồng, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đáng tin cậy là bên xử lý thông tin cá nhân của Quý khách thay cho chúng tôi cũng thực hiện nghĩa vụ bảo mật như vậy.

Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa bảo vệ thông tin cá nhân của Quý khách và khi chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt, các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn mọi trường hợp truy cập thông tin trái phép. Tuy nhiên, do phương thức truyền thông tin trên internet không hoàn toàn an toàn nên chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho các thông tin của Quý khách khi được truyền đến trang web của chúng tôi. Vì lý do đó, Quý khách phải tự chịu mọi rủi ro về bất kỳ thông tin nào được truyền như vậy.

Kết nối với các website của bên thứ ba và đăng nhập qua mạng xã hội

Trang web và các ứng dụng của chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể có đường link đến/từ website của các đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo và công ty liên kết của chúng tôi. Nếu Quý khách sử dụng một đường link để truy cập vào bất kỳ website nào như vậy, xin lưu ý rằng các website đó có chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không nhận bất kỳ trách nghiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách nói trên. Vui lòng xem qua các chính sách nói trên trước khi Quý khách gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến các website đó.

Chúng tôi cũng có thể tạo điều kiện để Quý khách sử dụng phương thức đăng nhập qua mạng xã hội. Nếu chọn sử dụng đăng nhập qua mạng xã hội, Quý khách cần biết rằng Quý khách sẽ chia sẻ với chúng tôi các thông tin trong hồ sơ cá nhân của Quý khách tùy theo các chế độ cài đặt của Quý khách trên mạng xã hội đó. Vui lòng truy cập vào mạng xã hội liên quan và xem qua chính sách bảo mật của mạng xã hội này để hiểu rõ cách thức thông tin cá nhân của Quý khách được chia sẻ và sử dụng tại đó.

Mạng xã hội và nội dung do người sử dụng tạo ra (User Generated Content)

Một số các trang web và ứng dụng của chúng tôi cho phép người sử dụng gửi nội dung do chính họ tạo ra. Xin nhớ rằng bất kỳ nội dung nào gửi đến một trong các mạng xã hội của chúng tôi đều có thể được mọi người xem thấy, và Quý khách cần cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin cá nhân như thông tin tài chính hoặc thông tin địa chỉ qua các mạng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào do các cá nhân khác thực hiện khi Quý khách đăng thông tin cá nhân của mình lên một trong các mạng xã hội của chúng tôi, đồng thời chúng tôi khuyến cáo Quý khách không chia sẻ các thông tin này.

CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH

Physiodermie tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách: điều quan trọng là Quý khách phải có khả năng kiểm soát các thông tin cá nhân của mình. Quý khách có các quyền sau:

quyền của Quý khách Quyền này nghĩa là gì?

Quý khách có quyền được cung cấp các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như về các quyền của Quý khách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin trong chính sách này cho Quý khách.

Quý khách có quyền được cung cấp các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như về các quyền của Quý khách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin trong chính sách này cho Quý khách.

Quý khách có quyền yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin bị sai hoặc không cập nhật và/hoặc có quyền yêu cầu hoàn chỉnh thông tin cá nhân của mình nếu thông tin chưa hoàn chỉnh. Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây. Nếu Quý khách đã có tài khoản, Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa thông tin của chính mình bằng chức năng “My Account”.

Trong một số trường hợp, Quý khách có quyền yêu cầu xóa hoặc bỏ thông tin cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng đây không phải là một quyền tuyệt đối vì chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý hoặc các căn cứ hợp lệ để giữ lại thông tin cá nhân của Quý khách. Nếu Quý khách muốn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quý khách có quyền được cung cấp các thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, cũng như về các quyền của Quý khách. Đây là lý do tại sao chúng tôi cung cấp thông tin trong chính sách này cho Quý khách.

Cách thức dễ dàng nhất là Quý khách click vào đường link “unsubscribe” trong bất kỳ email hoặc thư nào chúng tôi gửi đến Quý khách. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Nếu Quý khách không đồng ý với công nghệ profiling, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây

Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong trường hợp việc xử lý đó được dựa trên sự đồng ý của Quý khách. Việc Quý khách rút lại sự đồng ý như nói trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quy trình xử lý thông tin dựa trên sự đồng ý trong giai đoạn trước khi bị rút lại. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách hay không.

Nếu Quý khách muốn hủy việc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Tại bất kỳ thời điểm nào, Quý khách đều có thể không đồng tình với việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách trong trường hợp việc xử lý đó được dựa trên quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin có được căn cứ trên các quyền lợi hợp pháp hay không.

Để thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.s

Quý khách có quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của Quý khách để nộp đơn khiếu nại các biện pháp bảo vệ dữ liệu và các biện pháp bảo mật của Physiodermie.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây trước khi nộp đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền bảo vệ dữ liệu.

Quý khách có quyền chuyển, sao chép và dời dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi sang một cơ sở dữ liệu khác. Quyền này chỉ áp dụng đối với các thông tin mà Quý khách đã cung cấp trong trường hợp việc xử lý thông tin được thực hiện theo phương thức tự động và dựa trên hợp đồng hoặc sự đồng ý của Quý khách. Chúng tôi đề cập đến các bảng ở phần “Chúng tôi thu thập thông tin nào từ Quý khách và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó”, đặc biệt là cột “Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách là gì?” để xác định xem việc chúng tôi xử lý thông tin được căn cứ trên việc thực hiện hợp đồng hoặc được căn cứ trên sự đồng ý của Quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quý khách có quyền yêu cầu giới hạn việc chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách. Quyền này có nghĩa là phạm vi chúng tôi xử lý thông tin của Quý khách sẽ được hạn chế, do đó, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin nhưng không được sử dụng tiếp thông tin hoặc xử lý tiếp thông tin.

Quyền này được áp dụng trong một số ít các trường hợp nêu trong bản Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu, như sau:

 • tính chính xác của thông tin cá nhân bị chính chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không thừa nhận, trong một thời gian cho phép bên kiểm soát dữ liệu tiến hành xác minh xem thông tin cá nhân có chính xác hay không;
 • việc xử lý thông tin là bất hợp pháp nhưng chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) không đồng tình với việc xóa thông tin cá nhân và yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng thông tin thay vì xóa thông tin;
 • bên kiểm soát dữ liệu (tức là Physiodermie) không còn cần các thông tin cá nhân để xử lý thông tin nhưng được chủ thể dữ liệu yêu cầu giữ lại để chuẩn bị, tiến hành hoặc biện hộ trong các khiếu kiện pháp lý;
 • chủ thể dữ liệu (tức là Quý khách) đã không đồng tình với việc xử lý thông tin dựa trên các quyền lợi hợp pháp của bên kiểm soát dữ liệu trong khi chờ xác minh xem các căn cứ hợp lệ của bên kiểm soát dữ liệu có vượt quá các căn cứ của chủ thể dữ liệu hay không.

Nếu Quý khách có yêu cầu giới hạn như nói trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây.

Quý khách có quyền vô hiệu hóa các Cookie. Các chế độ cài đặt từ các trình duyệt internet thường được lập trình theo định dạng chấp nhận Cookie, nhưng Quý khách có thể dễ dàng chỉnh sửa bằng cách thay đổi chế độ cài đặt cho trình duyệt của Quý khách.

Nhiều cookie được sử dụng để nâng cao tính khả dụng hoặc chức năng của các website/ứng dụng; do đó, nếu chặn các cookie thì Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web/các ứng dụng của chúng tôi như được trình bày chi tiết trong bảng liệt kê các loại Cookie.

Nếu Quý khách muốn hạn chế hoặc chặn tất cả các cookie được cài đặt từ trang web/các ứng dụng của chúng tôi (và khi đó Quý khách có thể không sử dụng được một số phần trên trang web đó), hoặc từ các website/ứng dụng khác, thì Quý khách có thể thực hiện thông qua chế độ cài đặt trình duyệt của mình. Chức năng Help trên trình duyệt sẽ chỉ dẫn cách thức thực hiện cho Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

http://www.aboutcookies.org/;

Để giải quyết yêu cầu của Quý khách, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin nhận diện.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về cách thức chúng tôi xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của Quý khách như nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây!

Legal Notices and General Terms and Conditions of Sale

General information

All orders placed via the website www.physiodermie.com (hereinafter referred to as the “Site”) are governed by these general terms and conditions of sale. These are binding and apply to the exclusion of any other conditions or agreements. They define the rights and obligations of each party.

Each customer acknowledges having read, understood and accepted these general terms and conditions of sale, without any reservation.

LABORATOIRE SINTYL reserves the right to modify, at any time, the content and form of these general conditions of sale and to make them accessible on its website.

Seller:

Laboratoire Sintyl SA
CP 1448/ 23, Route des Jeunes
1211 Geneva 26
SWITZERLAND
www.physiodermie.com

Personal data

LABORATOIRE SINTYL undertakes to respect the confidentiality of the personal data mentioned by customers when ordering on this website and to process them within the limits imposed by law.

When registering for the first time via this website, the customer is entitled to refuse to receive invitation or commercial communication emails from LABORATOIRE SINTYL. This possibility remains in force at all times.

The customer undertakes to inform personal data in order to ensure the proper processing of his order (invoicing and delivery). He undertakes to ensure that these are correct and up to date at the time of the order.

Coming into force of the contract

The contract comes into force as soon as the customer has entered the payment information and it has been validated on the “PHYSIODERMIE” website. The order is therefore placed.

Orders

The customer places an order via this website and by clicking on the button “add to shopping basket” he adds the selected product to his shopping basket. He can at any time continue his selection of items, modify his shopping cart or complete his order and pay for the product selection.

Any order placed on this site by validating the shopping cart commits the customer to purchase the selected products according to these general conditions of sale.

The customer cannot complete or cancel an order once it has been placed. No refund is made to the customer.

LABORATOIRE SINTYL undertakes to sell the products as presented on this website within the limits of the available stock.

Each order of a buyer will be limited to an amount of 2500CHF and the buyer will not have the right to order more than 5 products of each reference per order. In the event of an order for a higher amount or number of products, LABORATOIRE SINTYL invites the Purchaser to contact it by telephone on 022 343 69 16 from 9am to 5pm Monday to Friday. LABORATOIRE SINTYL reserves the right to cancel an order which would be presumed not to meet the above criteria, without however its responsibility can be engaged.

Order confirmation

Once the order has been validated and paid for, the customer receives an order confirmation information by email.

The data recorded by LABORATOIRE SINTYL constitutes irrefutable proof of the order or transaction carried out. All data recorded by the financial system is irrefutable evidence of financial transactions.

In the event of subsequent refusal of the payment method, LABORATOIRE SINTYL reserves the right to refuse or cancel the delivery, at its discretion, of any order placed on this website until payment has been made.

In addition, LABORATOIRE SINTYL reserves the right to sell the products to other customers capable of paying for the order if the pending payment is not paid on time (in the event of tight stocks).

Prices

The prices payable for the products are those displayed on this site on the date of the order VAT included in Switzerland, excluding delivery costs.

Shipping costs are charged in addition to the products ordered. These are visible at the time of the shopping cart summary. They are calculated according to the customer’s location at the time of the order that will be required.

LABORATOIRE SINTYL reserves the right to modify at any time the prices and other fees mentioned on this site.

Product representation

LABORATOIRE SINTYL undertakes to ensure that the photographs of the products as they are represented on this site correspond as closely as possible to those of reality. However, depending on the way the product is presented on the Internet, the representation made by the customer of the product may potentially differ from reality.

Secure payment

All payments are made using a payment card (Visa, Mastercard, Postfinance, American Express).

The order will be considered effective after confirmation of the agreement of the bank payment centres.

In accordance with current regulations, and to ensure the security and confidentiality of their information, LABORATOIRE SINTYL does not store its customers’ banking data. It is therefore the customer’s responsibility to save and print his payment certificate if he wishes to keep the payment details relating to his order. Credit card data is encrypted to protect the customer.

Delivery

As soon as the bank confirms acceptance of the Buyer’s payment, LABORATOIRE SINTYL will process the order within the limits of available stocks.

Orders are delivered in Switzerland, to the delivery address indicated by the Purchaser at the time of his order on the site. Any modification of the destination address of the order after the validation of the payment of the order will not be taken into account. Orders are delivered by La Poste. Delivery times may vary depending on the time of the Buyer’s order and the destination of the package. These deadlines are independent of LABORATOIRE SINTYL, the payment of any penalty or indemnity, by LABORATOIRE SINTYL to the Purchaser, will not be accepted on this basis.

For information only, the order preparation time may vary from 48 hours to 72 hours, and the usual delivery time given by the Post Office is 48 hours in working days from the date of collection of the parcel by the Post Office, for shipments within Switzerland.

The package thus sent will be delivered to the Purchaser without signature, or to the nearest post office in case of absence. If the Purchaser does not collect his package within the time limits indicated by the postal services on the transit advice note left in his mailbox in his absence, the package will be returned to the sender, LABORATOIRE SINTYL. The ordered products will be refunded (by re-crediting the credit card used when ordering) at the latest within thirty days of the return of the package to LABORATOIRE SINTYL.

If the package arrives damaged or opened at the Purchaser’s premises, the Purchaser must refuse its delivery by the La Poste employee by informing him of the damage noted and making a complaint to him for an anomaly. Any delivery of packages accepted by the Purchaser shall be deemed free of defects due to delivery.

A delivery note, confirming the details of the Purchaser’s order, is attached inside the package.

Underserved areas:

LABORATOIRE SINTYL reserves the right to restrict delivery to certain destinations. Delivery outside Switzerland is not available.

Any order placed despite these restrictions may not be the subject of claims and therefore refund from LABORATOIRE SINTYL.

Verification of the goods and return

It is the customer’s responsibility to check the quantity and condition of the goods as soon as the products have been returned to him.

In the event of an error (damaged or missing product), the customer must register and inform LABORATOIRE SINTYL on 022 343 69 16, from 9am to 5pm Monday to Friday, within seven days of receiving his order. LABORATOIRE SINTYL may confirm this non-conformity and indicate the procedure for returning it at its own expense.

The products of LABORATOIRE SINTYL cannot be returned or refunded as long as they correspond in all respects to the order form and do not present any defect that could be charged to LABORATOIRE SINTYL.

Warranty

Without limiting the scope of these General Terms and Conditions of Sale, no claim whatsoever for delivered products, non-delivery of products or otherwise may exceed the amount of the purchase price of the products that gave rise to a claim for damages. IN NO EVENT SHALL LABORATOIRE SINTYL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (EVEN IF THE BIRTH OF SUCH DAMAGES WAS KNOWN OR COULD HAVE BEEN KNOWN BY LABORATOIRE SINTYL) ARISING IN CONNECTION WITH ITS PRODUCTS, THEIR USE, SALE OR THIS SITE.

Intellectual property

LABORATOIRE SINTYL owns the rights to this Site and all the elements, brands, logos, illustrations, texts, sound elements etc. appearing on it.
LABORATOIRE SINTYL does not grant any license or right other than the right to access and consult this Site.
The reproduction or use of all or part of the Site is authorized only for strictly personal and private information purposes. Any other use made without the prior written authorization of LABORATOIRE SINTYL shall constitute an infringement and may be sanctioned as such.

Computer technology and freedom

The personal data communicated by the Purchaser and collected by LABORATOIRE SINTYL when ordering from the Purchaser are mandatory and necessary for the processing and management of his order. The lack of information of its elements will not allow LABORATOIRE SINTYL to process the Purchaser’s order.

The Purchaser has the right to access, rectify, oppose and cancel personal data concerning him/her at LABORATOIRE SINTYL by email to the following address

info@sintyl.ch .

Miscellaneous provisions

 • Computer or technical problems on the Site

LABORATOIRE SINTYL declines all responsibility in the event of interruption, malfunction or fraudulent intrusion on the Site.

LABORATOIRE SINTYL cannot be held responsible for any loss of data or files resulting from consulting the Site. It is the Purchaser’s responsibility to make all necessary backups before placing his order on the Site.

 

 • Force Majeure

LABORATOIRE SINTYL will do its utmost to fulfil its obligations but will under no circumstances be held liable for cases of force majeure or fortuitous circumstances. Thus, any delays or non-delivery resulting from circumstances beyond its control, in particular in the event of strikes, wars, natural disasters or any other circumstances that prevent the smooth production, transport or delivery of products may not be charged to the seller. In addition to the cases usually retained by the case law, the following are expressly established as force majeure or fortuitous cases: blocking of means of transport or supplies, earthquakes, fires, storms, floods, lightning; stopping telecommunication networks or difficulties specific to telecommunication networks external to customers.

In the event of delay, LABORATOIRE SINTYL will fulfil its obligations as soon as possible and reserves the right to distribute the remaining stocks of products among its customers in an equitable manner.

 

 • Partial Non-Validation

If one or more provisions of these general terms and conditions are recognised as invalid or declared invalid pursuant to a law, regulation or following a final decision of a competent court, the other provisions shall retain their full force and scope.

 

 • Applicable jurisdiction

These general terms and conditions of sale as well as all sales where they apply are subject to Swiss law. Any dispute in connection with or arising from these general terms and conditions of sale shall be governed by Swiss law.

The exclusive place of jurisdiction is Geneva.

×

Cart